Lösomat® Momentförstärkare (KS)

Vridmomentområdet är mellan 80-13000 Nm

Lösomat® MomentförstärkareDen minsta, lättaste och mest prisvärda utrustning där endast manuell handkraft krävs. Vridmoment utöver det vanliga kan skapas, nämligen från 240 Nm till 13000 Nm enbart med hjälp av av en ställbar momentnyckel med lämplig signal- eller ljudindikering. Vid val av momentförstärkare bör en reserv på minst 25% extra i vridmoment beaktas för lossdragning.

En momentförstärkare är uppbyggd av en eller flera planetväxlar. Dessa sitter placerade axiellt ovanpå varandra i en stålcylinder, som har invändigt stående kuggar på väggens insida. När stålcylinderns mothåll stoppar rotationen under momentdragning, överför de små kugghjulen rörelsen till det centralt placerade underliggande solhjulet i mitten av varje planetväxel. Denna kommer då att rotera med en hastighet som är 3 - 4 gånger lägre än planethjulet, men där kraften och därmed vridmomentet ökar i motsvarande grad. Ju fler planetväxlar, desto högre utväxling.

Denna manuella momentförstärkare kännetecknas av följande egenskaper

Huvudsakliga användningsområden

Stålkonstruktioner, kraftanläggningar, transportindustrier, plastindustrier, kemisk industri, gruvor, kabelbilar, fartyg- och pappersindustrier.


Teknisk skiss för momentförstärkare
Tekniska specifikationer: Momentförstärkare
Modell KS- 1N 2kN 2N 3N 4N 95 5N
Rätten till ändringar förbehålles
* = Max belastning! Vid val av momentförstärkare bör en reserv på ca. 25% beaktas.
Samtliga Momentförstärkare levereras inlusive returstoppspak, spärr och momentstöd samt verktygslåda.
Utväxlingsförhållande   1:4 1:16 1:16 1:18 1:22 1:28 1:40
Min. vridmoment (Mv) ca. Nm 240 570 540 670 760 1085 1260
Max. vridmoment (Mv) ca.* Nm 1500 3000 4000 6000 8000 10000 13000
Fyrkanttapp ingång (A) tum 3/4 1/2″i4k 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Fyrkanttapp utgång (B) tum 1″ 1″ 1″ 1½″ 1½″ 1½″ 1½″
Diameter (D) mm 88 88 88 102 128 138 174
Höjd (H) mm 190 198 235 245 275 290 310
Vikt kg 4,4 5,6 6,8 8,5 12 14 22
Har du frågor om Lösomat® Momentförstärkare?

Ring oss: 040 - 54 54 00
eller maila: sales-dept@hydropascal.com