CAT Pumps Triplex högtryckspump

924 liter/min: 700 bar

Cat Pumps - Triplex HögtryckspumpCAT Pumps är en tillverkare av Triplex högtryckspumpar. Triplex designen erbjuder den mest kostnadseffektiva konstruktionen för att åstadkomma högeffektiv tvättning med små pulsationer. CAT Pumps arbetar med 90 procentig totalverkningsgrad, vilket minskar bl.a. driftskostnaden. Våra Triplex högtryckspumpar finns både i kolv- och pistongutförande med synkroniserad drift som levererar ett jämnt och kontinuerligt flöde, nästan utan några pulsationer.

Vidare ger pumparna cirka 1 liter/min vid 7 bars arbetstryck men med ett högre flöde på 924 liter/min vid ett arbetstryck upp till 700 bar. De finns i olika utföranden: gjuten mässing, nickelaluminium, brons, 316 SS samt Duplex rostfritt stål för brett område av olika pumpapplikationer. Specialmodeller kan fås för hantering av ångvätskor såsom exempelvis CO2.


Applikationsområden för Triplex högtryckspumpar

Pumpar

Triplex högtryckspumpar
Tillbehör
Frågor om Cat Pumps Triplex högtryckspumpar?

Ring oss: 040 - 54 54 00
eller maila: sales-dept@hydropascal.com