Hydrauliska momentdragare Triplex Pump modell 820 Manuella momentdragare Triplex Pump modell 2520

Vi arbetar med försäljning och marknadsföring av högkvalitativa industriprodukter

Hydro Pascal Aktiebolag är ett svenskt ingenjörsföretag som startades år 1976. Vi arbetar med försäljning och marknadsföring av innovativa och högkvalitativa industriprodukter till ett flertal industribranscher i Sverige. Våra ambitioner är att med gedigen erfarenhet och breda kunskaper utveckla en större expansionspotential på befintliga och nya exportmarknader. Sedan år 2002 är vi etablerade inom mekanisk design och konstruktion, men utför även tillverkning, montering, funktionsprovning och provtryckning av mindre tryckkärl.