Lösomat® Elektriska högmomentdragare (LDE/LEW-ST)

Vridmomentområdet är mellan 90-13000 Nm

Lösomat® Elektriska högmomentdragareMaximalt vridmoment till minsta dimensioner och lägsta vikt
Dessa fördelar är speciellt värdefulla för den dagliga användaren av Lösomat®. Det har blivit möjligt att sänka vikten på huvudkomponenterna hos den nya kraftväxeln. Lagringen av de rörliga delarna har förbättrats, vilket medfört en klar ökning av momentdragarnas livslängd. Utrustad med pålitlig, välkänd och väl beprövad elektronik och konstruerad för tuff och hårdhänt hantering, är den här serien ännu en gång en pålitlig Lösomat®.


Patenterad elektronik för kontroll av vridmoment försäkrar problemfri användning och exakta vridmoment, samtidigt som den är felsäker mot olycksfall
Kontinuerlig körning på högsta vridmomentet och utan något slagverk är Lösomat® högmomentdragare tyst och pålitlig. Det steglösa vridmomentet erbjuder den avsedda nivån av komfort. Ofrivillig inställning av potentiometern är inte möjlig, eftersom potentiometern har en skyddslucka. Den fritt roterande drivenheten medför säker och enkel placering av momentdragaren på bultförbandet. Mothåll och krafthylsor är anpassade för optimal koordination, vilket eliminerar stjälp- och fallrisken av maskinen under drift. En säker upptagning av reaktionskrafterna och det ergonomiska pistolgreppet medför ett positivt handhavande, på så sätt att det inte är tröttande för operatören. Operatören kan fullt ut koncentrera sig på förspänningen eller lossdragningen av skruvförbandet.


Testcertifikatet överensstämmer med kvalitetsnormen DIN EN ISO 9001:2000
Varje enstaka Lösomat® högmomentdragare blir kalibrerad till sitt vridmomentområde på fabrik och ett testcertifikat medföljer varje leverans. Avvikelsen i vridmoment på samma hopspännings- eller lossningoperation ligger normalt lägre än 3%. Endast det individuella Lösomat®-testcertifikatet och den extremt höga kvalitetstandarden av våra produkter, krävs av varje QM-System enligt DIN EN ISO 9001:2000. En Lösomat® är till 100% tillverkad i Tyskland.


Elektriska högmomentdragare ur LDE och LEW serierna kännetecknas av följande egenskaper


Huvudsakliga användningsområden

Användningsområde för Lösomat Elektrisk högmomentdragare rakt och vinklat utförandeLDE/LEW: Underhåll och servicearbeten.

Teknisk skiss för elektrisk högmomentdragare, rakt utförande
Tekniska specifikationer: LDE - rakt utförande
Modell LDE- 05 075 12 16 28 40 60 70 90 120
Rätten till ändringar förbehålles
* = Lägsta vridmoment i andra växeln
** = Maximalt vridmoment i första växeln
Min. vridmoment ca.* Nm 90 100 250 300 500 750 1000 1200 2000 3000
Max. vridmoment ca.** Nm 500 770 1280 1600 2800 4000 6000 7500 9000 13000
Tomgångsvarvtal v/min 50 25 22 15 5 4 3,5 3 2,5 1,5
Fyrkanttapp (B) mm 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 1″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″
Max diameter (D) mm 80 80 88 88 88 88 102 128 138 174
Höjd inkl. fyrkanttapp (H) mm 385 440 465 465 490 495 500 520 520 540
Vikt inkl. mothåll kg 4,5 5 7 7 8,5 9 10 14 16 23
Teknisk skiss för elektrisk högmomentdragare, vinklat utförande
Tekniska specifikationer: LEW - vinklat utförande
Modell LEW- 05 075 12 16 28 40 60 70 90 120
Rätten till ändringar förbehålles
* = Lägsta vridmoment i andra växeln
** = Maximalt vridmoment i första växeln
Min. vridmoment ca.* Nm 90 100 250 300 500 750 1000 1200 2000 3000
Max. vridmoment ca.** Nm 500 770 1280 1600 2800 4000 6000 7500 9000 13000
Tomgångsvarvtal v/min 40 22 20 15 5 4 3,5 3 2,5 1,5
Fyrkanttapp (B) mm 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 1″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″ 11/2″
Max diameter (D) mm 80 80 88 88 88 88 102 128 138 174
Höjd inkl. fyrkanttapp (H) mm 180 220 240 240 270 280 290 310 320 330
Vikt inkl. mothåll kg 4,5 5 7 7 8,5 9 10 14 16 23

Speciallösningar för stålkonstruktioner

Lösomat® elektriska högmomentdragare i vinklat utförande LEW-60L och LEW-95L, speciellt konstruerade för högmomentbultförband (HT) tornsektioner från Liebherr, konstruktionstyper HC + EC, med Liebherr kalibrering och precist sammansatt, extra lätta tillbehör för HC + EC konstruktionstyper.


Användningsområden för speciallösningar

Användningsområde för Lösomat Elektrisk högmomentdragare specialutförandeLDE/LEW-ST: Stålkonstruktioner, kranmontage, tyngre industrimonteringar och överallt där det krävs högsta utförandenivå och säkerhetskrav.


Har du frågor om Lösomat® Elektriska högmomentdragare?

Ring oss: 040 - 54 54 00
eller maila: sales-dept@hydropascal.com

Tekniska specifikationer: LDE/LEW-ST
Modell LDE-09ST LDE-16ST LDE-28ST LEW-09ST LEW-16ST LEW-28ST LEW-60L LEW-95L
Rätten till ändringar förbehålles
* = Lägsta vridmoment i andra växeln
** = Maximalt vridmoment i första växeln
Min. vridmoment ca.* Nm 120 300 450 120 300 450 1200 2000
Max. vridmoment ca.** Nm 900 2200 3200 900 2200 3200 6800 9500
Tomgångsvarvtal v/min 22 7 5 18 7 5 3,5 2,5
Fyrkanttapp (B) mm ¾″ 1″ 1″ ¾″ 1″ 1″ 1½″ 1½″
Max diameter (D) mm 80 88 88 80 88 88 102 138
Höjd inkl. fyrkanttapp (H) mm 440 470 490 220 250 270 290 320
Vikt inkl. mothåll** kg 5 7,5 8,5 5 7,5 8,5 10 16