Lösomat® Mothållsnyckel (LKS)

Vridmomentområdet är mellan 80-13000 Nm

Lösomat® MothållsnyckelLösomat® Mothållsnyckel eliminerar samtliga de problem och olycksrisker som kan förekomma vid förspänning av skruvförband där olika typer av mothåll används, och som vanligtvis kilar fast och får slås lös. Sådana problem undviks genom en enkel och snabb intryckning av hävarmsspaken.

Varje yrkesman känner till problemen och olycksrisken som förekommer vid åtdragning av skruvförband då "mothåll" används och vad det kan resultera i. Den till mothåll avsedda nyckeln vrids med i rörelsen, kilar fast eller lossnar. Den måste oftast efter avslutad åtdragning bändas eller slås lös. Olycksrisken för monteringspersonalen är stor, och kan även medföra att verktyget eller närliggande detaljer skadas. Tidsförlust och stillestånd blir följden. Sådana olycksfallsrisker och oekonomiska arbetsmetoder behöver idag inte längre accepteras.

Huvudsakliga användningsområden

Användningsområde för Lösomat MothållsnyckelLämplig vid montering eller demontering samt vid service- och reparationsarbeten av olika maskinskruvförband inom varvs- och, gruvindustri, offshore och petrokemisk industri, värmeverk, stålverk, kärnkraftverk, vindkraftverk, pappersmasse- och kemisk industri, jordförflyttningsmaskiner, brokonstruktioner, m.fl.


Godkänd och i överensstämmelse med kraven enligt DIN EN ISO 9001:2000


Teknisk skiss för mothållsnyckel
Tekniska specifikationer: Mothållsnyckel
Typ Längd (L) Bredd (B) Höjd (H) Vikt
LKS-200 310 mm 27 mm 65/95 mm 2,6 kg
Stöd 190 mm 38 mm 30 mm 0,4 kg
Tekniska specifikationer: Storlekar på mothållsnyckel
Rätten till ändringar förbehålles
* = Specialversioner
** = Huvuddiameter i mm (N lika som DIN 7444), mått i mm.

RSW = Nyckelvidd på sexkanten på bultskallen eller muttern.

Order exempel RSW / N-32 = NV 6k=32mm med 54 mm huvuddiameter.

RSW 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105* 110* 115*
RSW/N 54 54 60 75 80 88 94 104 110 115 126 130 152 152 155 172 172 172
Har du frågor om Lösomat® Mothållsnycklar?

Ring oss: 040 - 54 54 00
eller maila: sales-dept@hydropascal.com